ZTZ unieważnia przetarg i powołuje spółkę miejską

ZTZ unieważnia przetarg i powołuje spółkę miejską. Około 2 tygodnie temu poznaliśmy oferty w przetargu na obsługę linii 8, 11, 15, 16, 22, 46, 46A, 48 i 51 dziesięcioma autobusami. Swoje propozycje złożył Kłosok i Transgór. Firma z Rybnika miała przewagę około 0,9 punkta, co by sugerowało, że wygra. Dzisiaj ZTZ na swojej stronie podał informację, o unieważnieniu przetargu i rozpisaniu kolejnego, tym razem na jeden rok. Spowodowane jest to powołaniem nowej spółki. 1 stycznia 2023 roku spółka miejska ma przejąć wszystkie linie, po za tymi, które Kłosok będzie obsługiwał elektrycznymi Solarisami. 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu podanym na stronie ZTZ czytamy:

Miasto Rybnik przygotowuje się do utworzenia spółki komunalnej będącej operatorem wewnętrznym świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego na zlecenie Gminy Rybnik. W pierwotnych zamierzeniach, ww. spółka miała zacząć operowanie na liniach publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 kwietnia 2023 roku. Analiza technologii zasilania pojazdów, pojawienie się środków pomocowych z krajowych funduszy oraz wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i brak możliwości wpływu na tą kwestię, zdeterminowały, że podmiot ten powinien jak najszybciej przystąpić do obsługi komunikacyjnej, stopniowo przejmując wykonywanie pracy eksploatacyjnej w ramach kończących się umów przewozowych. Zorganizowanie tego typu przedsiębiorstwa wraz z pozyskaniem niezbędnego taboru, jak pokazały analizy o charakterze strategicznym, możliwe będzie nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r.

Zawarcie umowy w ramach niniejszego postępowania spowodowałoby, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. na rynku wystąpiłaby nadpodaż jednostek transportowych, w stosunku do rzeczywistych potrzeb przewozowych na liniach publicznego transportu zbiorowego organizowanych przez Miasto Rybnik. Specyfikacja Warunków Zamówienia nie umożliwia zmniejszenia wolumenu przewozów o ponad 33%. Sytuacja taka nie leży więc w interesie publicznym ze względów ekonomicznych.

Wiele rzeczy pozostaje zagadką. Gdzie nowe przedsiębiorstwo będzie miało zajezdnie? Jakie autobusy zakupi? Takich pytań są setki, w przyszłym roku pewnie poznamy szczegóły. Na pewno na naszej stronie na bieżąco będą pojawiać się informacje na te ten temat.

ZTZ unieważnia przetarg i powołuje spółkę miejską. 

Przydatne linki:

Dodaj komentarz