Zamieszanie wokół przetargów w Rybniku

Zamieszanie wokół przetargów w Rybniku . ZTZ chyba sam już się gubi w tych przetargach. Dzisiaj rozstrzygnięto przetarg na obsługę linii L1 i L2 dwoma minibusami. W zamówieniu na przewozy szkolne zmieniono datę składania ofert. Największe emocje budzi jednak konkurs na obsługę przewozów 23 pojazdami. 

Obsługa linii L1 i L2 minimum dwoma minibusami

7 lipca otwarto oferty na obsługę Lysek. Wpłynęły 3 oferty:

 • BUS CAR SERVICE SP. Z O.O. (3,89 za wzkm i 2 wozy z lat 2009 – 2013), 
 • MARKPOL Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik (6,98 za wzkm i  2 wozy z lat 2009-2013)
 • Firma Przewozowa „Mikrus Żory” S.C.  Irena Matysek Stanisław Matysek (4,44 za wzkm i 2 wozy z lat 2009 – 2013 i jeden z 2019 r.)

BUS CAR został odrzucony za rażąco niską ofertę i niedostarczenie zaświadczeń. Wszyscy oferenci zaoferowali minimum 2 ładowarki. W SWZ za 2 ładowarki w obu pojazdach można było zdobyć 10 punktów. A firmy dostały tylko 5 punktów. Ostatecznie przetarg wygrał Mikrus z 65 punktami. 

Obsługa przewozów szkolnych

Zmieniano datę otwarcia ofert z 20 na 2 sierpnia.

Obsługa transportu 23 pojazdami

Nie widziałem jeszcze przetargu w, którym wpłynęło tyle pytań. W sumie jest ich już 130. Dodatkowo wczoraj Mobilis wniósł odwołanie do Krajowej Izby odwoławczej. Poniżej znajdują się najciekawsze pytania i zmiany:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia:

 • Pojazdy klasy MAXI i MEGA wyjadą na linie dopiero 1 kwietnia. 1 stycznia wyjadą minibusy, mogą to być wozy 11-letnie. Bardzo trudno byłoby zdobyć fabrycznie nowe autobusy w czasie 3 miesięcy.

Pojazdy MIDI:

 • Poproszono o zwiększenie maksymalnej wysokości do 3100 mm, co pozwoli na zwiększenie liczby możliwych producentów. 2 pojazdy elektryczne muszą mieć maksymalną wysokość 2,85 m, aby mogły jeździć na linii 24. Dodatkowo nie muszą mieć „przyklęku”. Mogą mieć minimalną długość 5845 mm i jedną parę drzwi oraz nie muszą mieć okien przesuwnych/uchylnych.

Wyjazd pojazdów z niesprawnym systemem poboru opłat:

 • Kara za wyjazd na linię pojazdu z niesprawnym systemem poboru opłat, lub w przypadku jego braku wynosi 40% za każdy przejechany WZKM. Wcześniej było to 50 %. 

Podróżowanie kierowców:

 • Kierowcom przysługują bezpłatne przejazdy w sieci ZTZ.

Biletomaty:

 • Zamawiający na własny koszt zamontuje w przyszłości biletomaty w autobusach.

Termin składania ofert:

 • Zmieniono termin składania ofert na 4 sierpnia.

Błąd przy ocenie oferty:

 • Poprawiono błąd (opisany tutaj) przy ocenie ofert. Teraz punkty za ekologie liczy się wzorem N1+…+N23.

Ładowarki dla pojazdów elektrycznych:

 • Nierealne jest, aby elektryk przejeździł całą służbę bez ładowania. W związku z tym będzie konieczny montaż ładowarek na koszt wykonawcy.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej:

 • Mobilis protestuje przeciwko niepodaniu minimalnej liczby wozokilometrów. Czekamy na rozpatrzenie tego wniosku. To może spowodować kolejne przesunięcia daty otwarcia ofert.

ZTZ poinformował o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na autobusy, co spowodowałoby anulowanie przetargu. Zamieszanie wokół przetargów w Rybniku.

Przydatne linki:

1 komentarz do “Zamieszanie wokół przetargów w Rybniku”

Dodaj komentarz