ZTZ podsumowuje rok i ujawnia plany na przyszłość

Celowo Rybnikowi poświęciłem osobny artykuł, gdyż właśnie w tym mieście w 2021 r. działo się najwięcej. Ogłoszone masę przetargów na obsługę przewozów, zakup wiat, biletomatów oraz  defibrylatorów. Organizator ma również bardzo ambitne plany na przyszłość.