Rybnik konsultuje plan transportowy i szykuje się do przetargu

Rybnik konsultuje plan transportowy i szykuje się do przetargu. Do 21 kwietnia można składać uwagi do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033. Należy złożyć je osobiście w urzędzie miasta.

Plan transportowy

W planie transportowym możemy przeczytać o planach miasta miasta związanych z komunikacją na najbliższe lata. Rybnik zamierza wymagać od operatorów autobusy z normą minimum Euro 5. Stolica ROW przeprowadziła analizę kosztów i korzyści zastosowania napędów alternatywnych. Analiza wskazała preferencję dla napędów z wykorzystaniem gazu jako środka pędnego. W związku z naciskiem państwa polskiego na pojazdy elektryczne i wodorowe, Rybnik bierze pod uwagę zakup  autobusów zeroemisyjnych. Pierwsza ładowarka do takich pojazdów miała by stanąć na pętli Boguszowice Osiedle. Aktualnie ZTZ organizuje 43 linie. Większość z nich kursuje rzadko w nieregularnych odstępach czasu. Organizator będzie dążył do zmniejszenia liczby tras przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości i wprowadzeniu regularności w kursowaniu. Linie średnicowe (przebiegających przez śródmieście tranzytem) zostaną wzmocnione. Rola dworca autobusowego, który jest położony w mało atrakcyjnym miejscu, z dala od centrum miasta będzie zmniejszona. 

Wprowadzony zostanie priorytet dla transportu zbiorowego. Brana jest pod uwagę możliwość stworzenia telebusa (na takiej zasadzie jak w Krakowie), który połączył by mniej zaludnione osiedla z centrum. System tablic wyświetlających najbliższe odjazdy jest już dość przestarzały i awaryjny. Rozważany jest demontaż tych tablic przy mniej uczęszczanych przystankach. Za to w centrum wyświetlacze są już teraz stopniowo modernizowane. Przy okazji warto nadmienić, że Rybnik wprowadził System Identyfikacji Wizualnej. Między innymi możemy zobaczyć wygląd nowych słupków rozkładowych i gablotek we wiatach.

Zdjęcie pochodzi ze strony rybnickiego SIW-u

Czas na przetarg

Wielkimi krokami zbliża się przetarg na kilkadziesiąt linii. Warto przypomnieć, że w marcu Zarząd Transportu Zbiorowego wypowiedział umowę Transgórowi (link). ZTZ planuje rozpisać przetarg na minimum 10 lat, ułatwi to zakup nowych ekologicznych autobusów. Jest to po prostu bardziej opłacalne dla przyszłych operatorów. Jeden  przetargów ma zostać rozpisany na krótszy czas, aby pozyskać dofinansowanie na autobusy zeroemisyjne. Jeśli dane zadanie obejmowało by minimum 20 autobusów gazowych, to organizator wymagałby stacji do tankowania gazu na terenie miasta lub 10 km od niego. Wymóg ten związany jest z doświadczeniami z Transgórem. Nie dawno zakupione Mercedesy muszą jeździć, aż do Gorzyczek aby napełnić gaz. 1 kwietnia został zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówienia. W tym roku planowanych jest 6 przetargów. Jeden na modernizacje infrastruktury przystankowej, jeden zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym, oraz cztery na obsługę przewozów pasażerskich. Przetargi liniowe:

Numer zadania Liczba autobusów Linie Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania
1.
6 z podziałem na zadania
?
750 000 zł
II Kwartał
2.
23
?
112 600 000 zł
II kwartał
3.
9
8, 11, 15, 16, 22, 46, 48 i 51
3 550 000 zł
II, III Kwartał
4.
15
?
7 350 000 zł
II, III Kwartał

Przyszli operatorzy będą musieli przygotować autobusy o bardzo różnych długościach.  Od busów, poprzez dwunasto-metrowce, aż do przegubowców. Zadanie trzecie obejmie pojazdy klasy maxi. ZTZ powinien wykorzystać nadchodzące zamówienia na zwiększenie autobusów na niektórych liniach. Przykładowo na linii minibusowej znajdowało się w wozie 70 osób. Niestety brakuje mi informacji na temat zamówienia 1, 2, i 4. 

Przydatne linki:

1 komentarz do “Rybnik konsultuje plan transportowy i szykuje się do przetargu”

Dodaj komentarz