Volvo

Jako jeden z największych na świecie producentów dużych autobusów i autokarów, Volvo Buses ponosi odpowiedzialność społeczną. Chcemy współtworzyć przyszłość w oparciu o nasze podstawowe wartości, takie jak jakość życia, bezpieczeństwo i troska o środowisko. Robimy to, napędzając nasz przemysł i społeczeństwo poprzez innowacyjne rozwiązania, które poprawiają codzienne życie ludzi i całych miast, dziś i jutro.

Źródło: https://www.volvobuses.com/en-en/about-us.html

Modele Volvo:

  • Volvo 7900 Hybrid 12,1m