TEDOM a.s.

TEDOM a.s to czeska firma inżynierska założona przez inż. Josef Jeleček w Třebíču w 1991 roku.TEDOM to skrót od czeskiego słowa TEplo DOMova [Ciepło domu]. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest rozwój i produkcja jednostek kogeneracyjnych z silnikami spalinowymi. Oprócz jednostek kogeneracyjnych w portfolio firmy znajdują się również silniki spalinowe, wszystkie zaprojektowane przez TEDOM.

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/TEDOM

Modele TEDOM a.s.:

  • Tedom C12G