Rafako EBUS RF08

  • Producent: RAFAKO S.A w restrukturyzacji
  • Model: EBUS RF08
  • Napęd: Elektryczny
  • Rok premiery: 2019 r.
  • Rok rozpoczęcia produkcji: 2019 r.
  • Rok zakończenia produkcji:  r.
  • Długość: 8490 mm
  • Szerokość: 2540 mm
  • Wysokość: 3220 mm

Rafako EBUS RF08 w bazie przewoźników: