Październikowe zmiany rozkładów jazdy.

Październikowe zmiany rozkładów jazdy. W najbliższym czasie w Żorach, w Rybniku i w powiecie wodzisławskim zmienią/zmieniły się rozkłady jazdy na kilku liniach. Większość z tych zmian jest podyktowana wnioskami pasażerów. Drobne korekty i ewentualnie jednorazowe duże reformy jak najbardziej wskazane. Niestety częste duże zmiany powodują dezorientacje pasażerów.  Październikowe zmiany rozkładów jazdy

BKM Żory

W Żorach zmiana jest niewielka. Od dnia 1 listopada dwa poranne kursy linii 07  zostaną wydłużone do pętli Przyjazna. W przyszłości ma się zmienić również rozkład linii 05 (o tym więcej w momencie, kiedy organizator poda więcej informacji). 

Powiat Wodzisławski

Powiat planuje zmienić godziny odjazdów na linii 32 i 34. Z dniem 30 października korekty wejdą w życie. 

Komunikacja Miejska Rybnik

W poniedziałek weszły w życie zmiany na kilkunastu liniach. Zmienią się godziny odjazdów na 14 trasach, a dwie z nich zmienią swój przebieg. Po raz któryś zmienia się rozkład „A”. Czy ta linia w ogóle ma sens, skoro co kilka tygodni zmienia się jej trasa i godziny odjazdów? Nie wiem, zweryfikują to sami pasażerowie. Październikowe zmiany rozkładów jazdy

Linia 1

 • Kurs z Jejkowic z godziny 7:20 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do Radlin Ujejskiego
 • Kurs z Niewiadomia z godziny 8:03 zostaje wydłużony od przystanku Radlin Ujejskiego o godzinie 7:55
 • Kurs z Jejkowic z godziny 8:05 zostaje przesunięty na 8:20 w skróconej relacji do Niewiadom Sportowa
 • Kurs z przystanku Radlin Ujejskiego z godziny 8:55 ulega skróceniu, będzie uruchamiany od przystanku Niewiadom Sportowa o godzinie 9:02
 • Kurs z Jejkowic z godziny 17:20 zostaje skrócony – będzie uruchamiany od przystanku Rybnik Dworzec Autobusowy o godzinie 17:31 (dalsza trasa bez zmian)

Linia 12

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:10 zostaje przesunięty na 9:30

Linia 13

 • Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 9:09 zostaje przesunięty na 9:05
 • Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 11:39 zostaje przesunięty na 11:26

Linia 15

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 11:45 zostaje przesunięty na 12:15

Linia 24

 • Kurs z przystanku Śródmieście Pl. Wolności z godziny 6:07 zostaje przesunięty na 5:54
 • Kurs z przystanku Niewiadom Morcinka z godziny 6:45 zostaje przesunięty na 6:31

Linia 27

 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:49 zostaje przesunięty na 6:45
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 9:25 zostaje przesunięty na 9:15
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:07
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 5:30
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 13:25 zostaje skrócony – będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd – Lyski Rondo, odjazd z R-k Śródmieście Sąd godz. 13:37
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:20 zostaje przesunięty na 9:10
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 6:27
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 19:42 zostaje przesunięty na 19:52 i skrócony do relacji Lyski Rondo – Gaszowice UG
 • Zostaje uruchomiony dodatkowy kurs w relacji Gaszowice UG – Lyski Rondo, odjazd z Gaszowic godzina 20:10 (skomunikowany z przyjazdem linii 29 na przystanku Gaszowice UG)

Linia 29

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 6:10 zostaje skrócony – będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd – Rydułtowy, odjazd z przystanku Rybnik Sąd o 6:21
 • Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 18:17 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd
 • Kurs z przystanku Czernica Straż z godziny 16:33 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 16:15 zostaje wydłużony do przystanku Czernica Straż, dodatkowo wprowadza się termin kursowania – „S”: kursuje w dni robocze nauki szkolnej
 • Uruchamia się nowy kurs linii 29 z przystanku Czernica Straż o godzinie 17:05 na trasie Czernica Straż – Rybnik Śródmieście Sąd, termin kursowania – „S”: kursuje w dni robocze nauki szkolnej
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 19:30 zostaje przesunięty na 19:34 (kurs skomunikowany w Gaszowicach z linią 27 do Pogwizdowa i Lysek)
 • Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 20:17 zostaje przesunięty na 20:21

Linia 32

 • Kurs z Placu Wolności z godziny 8:13 zostaje przesunięty na 8:05
 • Kurs z Grabowni z godziny 20:10 zostaje przesunięty na 20:05

Linia 36

 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:38 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 8:24 zostaje przesunięty na 7:50 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 13:29 zostaje przesunięty na 13:24
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 18:43 zostaje wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 6:22 zostaje wydłużony – od przystanku Chwałowice Pętla o 6:09
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 7:55 zostaje przesunięty na 7:20
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 18:10 zostaje wydłużony – od przystanku Chwałowice Pętla o godzinie 17:58
 • Uruchamia się nowy kurs, odjazd z Lysek godzina 20:20 na trasie Lyski Rondo – R-k Śródmieście Sąd

Linia 41

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:05

Linia 43

 • Kurs z przystanku Rudy Kościół z godziny 9:26 zostaje przesunięty na 9:06

Linia 45

 • Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 4:55 zostaje przesunięty na 4:58
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 5:50 zostaje przesunięty na 5:52 i skrócony do przystanku Boguszowice Stare (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:22
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Kłokocin Pętla w kierunku Boguszowice Stare o godzinie 6:33 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 48 do centrum Rybnika)
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:43
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 6:47 przesuwa na 6:57 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)
 • Kurs z przystanku R-k Śródmieście Dw. kolej. z godziny 6:17 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 8:10 zostaje przesunięty na 8:15
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 7:10 zostaje przesunięty na 7:20
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 9:05 zostaje przesunięty na 9:15
 • Kurs z przystanku Boguszowice Stare z godziny 6:57 zostaje przesunięty na 7:07

Linia 49

 • Kurs z przystanku Rybnicka Kuźnia Chłodnie II z godziny 6:21 zostaje przesunięty na 6:16

Linia A

 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 7:34 zostaje przesunięty na 7:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 8:34 zostaje przesunięty na 8:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 9:34 zostaje przesunięty na 9:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 10:34 zostaje przesunięty na 10:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 11:34 ulega likwidacji
 • Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek o godzinie 7:38 w wariancie skróconym do przystanku Rybnik Dworzec Komunikacji Miejskiej
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 7:18 zostaje skrócony w ten sposób, że początkowym przystankiem będzie Rybnik Dworzec Autobusowy, godzina odjazdu 7:14
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 8:01 zostaje przesunięty na 7:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 9:01 zostaje przesunięty na 8:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 10:01 zostaje przesunięty na 9:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 11:01 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 6:51 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Dworzec Autobusowy
 • Kurs z przystanku Śródmieście Reymonta ZUS z godziny 7:24 zostaje przesunięty na 7:10

Przydatne linki:

Dodaj komentarz