Oferty w rybnickim eko-przetargu

Oferty w rybnickim eko-przetargu. W piątek poznaliśmy oferentów w przetargu na obsługę rybnickich linii 23 autobusami. Jest to pierwszy w Polsce przetarg, gdzie wymagano tylko pojazdy gazowe lub elektryczne. Mimo ogromnego zainteresowania wyżej opisanym pakietem wpłynęły tylko trzy oferty: Kłosoka, Mobilisa i Transgóra z  Zajazdem.

Co chciał ZTZ?

Wiem, że już pisałem o wymogach ZTZ tutaj. W między czasie wpłynęło prawie 150 pytań i jedno odwołanie. W związku z tym SWZ się dość mono zmienił. 

Zaktualizowane wymagania wobec autobusów:

 • Fabrycznie nowe;
 • Długość:
  • między 7,5, a 9 metrów przy 5 autobusach gazowych, lub elektrycznych;
  • między 5,845, a 9 metrów przy dwóch elektrykach;
 • Szerokość: między 2, a 2,4 metra;
 • Wysokość maksymalna:
  • 3,3 m przy pojazdach gazowych;
  • 2,85 m przy pojazdach elektrycznych;
 • Liczba pojazdów:
  • 5 szt. pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG lub LNG) lub elektryczne;
  • 2 szt. pojazdów elektrycznych (linia 24)
 • Przeszklona kabina kierowcy 
 • Alkomaty wykrywające obecność alkoholu w wydychanym przez kierowcą powietrzu oraz blokujący możliwość uruchomienia silnika pojazdu w przypadku wykrycia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Poduszki naścienne dla osób stojących
 • Wysokosprawny układ ogrzewania o mocy min 20 kW
 • Min 2 podwójne porty USB
 • Klimatyzacja o mocy większej niż 10 kW
 • Autobusy gazowe muszą spełniać normę min. Euro 6
 • Posiadać automatyczną skrzynię biegów i system automatycznej detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze silnika
 • „przyklęk” w autobusach gazowych
 • Liczba miejsc:
  • 20 przy elektrykach (w tym 6 siedzących),
  • 30 przy gazowcach (w tym 6 siedzących) 
 • Układ drzwi: 0-1-2 lub 0-2-2 lub 2-2-0 lub 1-2-0 lub 0-2-0 (2 autobusy elektryczne)
 • 1 miejsce na wózek inwalidzki
 • Niska podłoga w pojazdach zasilanych CNG lub LNG oraz 20% niskiej podłogi w pojazdach elektrycznych
 • Malowanie zgodne z SIW Rybnika
 • Żółte poręcze
 • Tapicerka zgodna z wymaganiami zamawiającego;
 • Rampa dla wózka inwalidzkiego
 • „Ciepły guzik”
 • Minimum 50% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać część przesuwaną lub uchylną, zamykaną na zamek;
 • Wyświetlacze zewnętrzne:
  • LED RGB
  • dwukolorowe: jaskrawy biały i bursztynowy
  • Wyświetlacz przedni:
   • 24×200 punktów świetlnych
   • Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania: linii w postaci alfanumerycznej, nazwy przystanku w jednym, lub dwóch wierszach, linii w negatywie, piktogramu, czas odjazdu z przystanku początkowego, 
  • Wyświetlacze boczne prawe:
   • Pierwszy umieszczony nad oknem, lub w jego górnej części, musi mieć te samo możliwości techniczne, po za wyświetlaniem czasu odjazdu:
   • Drugi umieszczony w dolnej części okna, pokazujący numer linii
  • Wyświetlacz lewy boczny (tylko w pojazdach o pojemności większej niż 30 osób):
   • umieszczony na oknie za kabiną kierowcy w prawym lub lewym górnym rogu;
   • wyświetlający numer linii
  • Wyświetlacz tylni prezentujący numer linii;
 • Wyświetlacz wewnętrzny:
  • Umieszczony za kabiną kierowcy;
  • Wyświetlający linię, kierunek oraz przystanki na trasie;
  • Wyposażony w ramkę/klipsy do montażu „dykty”
 • 2 ramki w formacie A3 na regulaminy i cennik;
 • Głosowe zapowiedzi przystanków oraz komunikatów typu koniec trasy, czy kontrola biletów, głośniki zamontowane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu
 • 2 kasowniki dualne, to znaczy obsługujące e-karty i karty płatnicze;
 • auto komputer i drukarka biletów;
 • Monitoring;
 • Mikrofon pozwalający wygłaszać komunikaty przez kierowcę;
 • System zliczania pasażerów
 • Fabrycznie nowe;
 • Długość: między 11,5, a 12,5 metra;
 • Szerokość: między 2,4, a 2,55 metra;
 • Wysokość maksymalna: 3,4 m
 • Liczba pojazdów: 5 szt. pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG lub LNG) lub elektryczne;
 • Zasięg przy napędzie:
  • gazowym: 400 km;
  • elektrycznym 200 km;
 • Przeszklona kabina kierowcy całkowicie oddzieloną od przedziału pasażerskiego, tzw. zamkniętą z dwoma oddzielnymi wejściami, okienkiem do sprzedaży biletów oraz interkomem;
 • Alkomaty wykrywające obecność alkoholu w wydychanym przez kierowcą powietrzu oraz blokujący możliwość uruchomienia silnika pojazdu w przypadku wykrycia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu;
 • Poduszki naścienne dla osób stojących;
 • Wysokosprawny układ ogrzewania o mocy min 20 kW;
 • Min 4 podwójne porty USB;
 • Klimatyzacja o mocy większej niż 20 kW
 • 1 szyberdach
 • Autobusy gazowe muszą spełniać normę min. Euro 6
 • Posiadać automatyczną skrzynię biegów i system automatycznej detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze silnika
 • „przyklęk”
 • Minimalna liczba miejsc: 90 w tym 30 siedzących w przypadku gazowców i 75 i 30 siedzących w przypadku elektryków.
 • Układ drzwi: 2-2-2 (2 drzwi odskokowo-przesuwne)
 • 1 miejsce na wózek inwalidzki i 1 na wózek dziecięcy
 • Niska podłoga;
 • Malowanie zgodne z SIW Rybnika
 • Żółte poręcze
 • Tapicerka zgodna z wymaganiami zamawiającego;
 • Rampa dla wózka inwalidzkiego
 • „Ciepły guzik”
 • Minimum 50% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać część przesuwaną lub uchylną, zamykaną na zamek;
 • Wyświetlacze zewnętrzne:
  • LED RGB;
  • dwukolorowe: jaskrawy biały i bursztynowy;
  • Wyświetlacz przedni:
   • 24×200 punktów świetlnych;
   • Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania: linii w postaci alfanumerycznej, nazwy przystanku w jednym, lub dwóch wierszach, linii w negatywie, piktogramu, czas odjazdu z przystanku początkowego,;
  • Wyświetlacze boczne prawe:
   • pierwszy umieszczony nad oknem, lub w jego górnej części, musi mieć te samo możliwości techniczne, po za wyświetlaniem czasu odjazdu;
   • drugi umieszczony w dolnej części okna, pokazujący numer linii;
  • Wyświetlacz lewy boczny (tylko w pojazdach o pojemności większej niż 30 osób):
   • umieszczony na oknie za kabiną kierowcy w prawym lub lewym górnym rogu;
   • wyświetlający numer linii
  • Wyświetlacz tylni prezentujący numer linii;
 • Wyświetlacz wewnętrzny:
  • Umieszczony po lewej stronie pojazdu;
  • Monitor ciekłokrystaliczny;
  • Wyświetlający trasę pojazdu:
  • Wyposażony w ramkę/klipsy do montażu „dykty”
 • 2 ramki w formacie A3 na regulaminy i cennik;
 • Głosowe zapowiedzi przystanków oraz komunikatów typu koniec trasy, czy kontrola biletów, głośniki zamontowane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu;
 • 5 kasowników dualnych, to znaczy obsługujące e-karty i karty płatnicze;
 • Auto komputer i drukarka biletów;
 • Monitoring;
 • Mikrofon pozwalający wygłaszać komunikaty przez kierowcę;
 • System zliczania pasażerów;
 • Miejsce do montażu biletomatu;
 • Fabrycznie nowe;
 • Długość: między 17,5, a 18,5 metra;
 • Szerokość: między 2,4, a 2,55 metra;
 • Wysokość maksymalna: 3,4 m
 • Liczba pojazdów: 11 szt. pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG lub LNG) lub elektryczne;
 • Zasięg przy napędzie:
  • gazowym: 400 km;
  • elektrycznym 200 km;
 • Przeszklona kabina kierowcy całkowicie oddzieloną od przedziału pasażerskiego, tzw. zamkniętą z dwoma oddzielnymi wejściami, okienkiem do sprzedaży biletów oraz interkomem;
 • Alkomaty wykrywające obecność alkoholu w wydychanym przez kierowcą powietrzu oraz blokujący możliwość uruchomienia silnika pojazdu w przypadku wykrycia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu;
 • Poduszki naścienne dla osób stojących;
 • Wysokosprawny układ ogrzewania o mocy min 20 kW;
 • Min 4 podwójne porty USB;
 • Klimatyzacja o mocy większej niż 20 kW
 • Autobusy gazowe muszą spełniać normę min. Euro 6
 • Posiadać automatyczną skrzynię biegów i system automatycznej detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze silnika
 • „przyklęk”
 • Minimalna liczba miejsc: 130 w tym 30 siedzących
 • Układ drzwi: 2-2-2-0 (2 drzwi odskokowo-przesuwne)
 • 1 miejsce na wózek inwalidzki i 1 na wózek dziecięcy
 • Niska podłoga;
 • Malowanie zgodne z SIW Rybnika
 • Żółte poręcze
 • Tapicerka zgodna z wymaganiami zamawiającego;
 • Rampa dla wózka inwalidzkiego
 • „Ciepły guzik”
 • Minimum 50% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać część przesuwaną lub uchylną, zamykaną na zamek;
 • 1 szyberdach;
 • Wyświetlacze zewnętrzne:
  • LED RGB;
  • dwukolorowe: jaskrawy biały i bursztynowy;
  • Wyświetlacz przedni:
   • 24×200 punktów świetlnych;
   • Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania: linii w postaci alfanumerycznej, nazwy przystanku w jednym, lub dwóch wierszach, linii w negatywie, piktogramu, czas odjazdu z przystanku początkowego,;
  • Wyświetlacze boczne prawe:
   • pierwszy umieszczony nad oknem w pierwszym członie, lub w jego górnej części, musi mieć te samo możliwości techniczne, po za wyświetlaniem czasu odjazdu;
   • drugi umieszczony w dolnej części okna w pierwszym członie, pokazujący numer linii;
   • Trzeci umieszczony w II członie wyświetlający kierunek i linie
  • Wyświetlacz lewy boczny:
   • umieszczony na oknie za kabiną kierowcy w prawym lub lewym górnym rogu;
   • wyświetlający numer linii
  • Wyświetlacz tylni prezentujący numer linii;
 • Wyświetlacz wewnętrzny:
  • Umieszczony po lewej stronie pojazdu w pierwszym i drugim członie;
  • Monitor ciekłokrystaliczny;
  • Wyświetlający trasę pojazdu:
  • Wyposażony w ramkę/klipsy do montażu „dykty”
 • 2 ramki w formacie A3 na regulaminy i cennik;
 • Głosowe zapowiedzi przystanków oraz komunikatów typu koniec trasy, czy kontrola biletów, głośniki zamontowane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu;
 • 5 kasowników dualnych, to znaczy obsługujące e-karty i karty płatnicze;
 • Auto komputer i drukarka biletów;
 • Monitoring;
 • Mikrofon pozwalający wygłaszać komunikaty przez kierowcę;
 • System zliczania pasażerów;
 • Miejsce do montażu biletomatu;

Czas na oferty

Po kilkunastu przesunięciach terminu otwarcia ofert w piątek tj. 27 sierpnia wreszcie nastąpił ten moment. Do ZTZ wpłynęły 3 oferty:

Firma Kłosok Mobilis Transgór z zajazdem
Kryterium I cena

Cena dla pojazdów typu MIDI (CNG lub LNG) (1)

-
-
-
Cena dla pojazdów MIDI (elektryczne) (2)
5,53 zł / 25 161 500,00 zł
11,09 zł / 50 459 500,00 zł
9,80 zł / 44 590 000,00 zł
Dla pojazdów typu MAXI (CNG lub LNG) (3)
-
-
7,96 zł / 63 680 000,00 zł
Dla pojazdów typu MAXI (elektryczne)
9,56 zł / 76 480 000,00 zł
10,63 zł / 85 040 000.00 zł
-
Dla pojazdów typu MEGA (CNG lub LNG) (5)
-
-
10,49 zł / 27903 400,00 zł
Dla pojazdów typu MEGA (elektryczne) (6)
9,56zł / 25 429 600,00 zł
16,12 zł / 42 879 200,00 zł
-
Łączna wartość oferty (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
127071 100,00 zł
178 378 700,00 zł
136 173 400,00 zł
Liczba punktów
60
43
56
Kryterium II ekologia
zadanie wykonamy autobusem typu MAXI o napędzie na gaz ziemny (CNG lub LNG) wyposażony w układ rekuperacji wspomagający zasilanie urządzeń elektronicznych lub elektrycznych zamontowanych w pojeździe, który nie wspomaga jazdy pojazdu za pomocą siły kinetycznej
11
zadanie wykonamy autobusem typu MEGA o napędzie na gaz ziemny (CNG lub LNG) wyposażony w układ rekuperacji wspomagający zasilanie urządzeń elektronicznych lub elektrycznych zamontowanych w pojeździe, który nie wspomaga jazdy pojazdu za pomocą siły kinetycznej
5
zadanie wykonamy autobusem typu MAXI o napędzie na gaz ziemny (CNG lub LNG) wyposażony w układ rekuperacji wspomagający zasilanie urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamontowanych w pojeździe oraz wspomagający jazdę pojazdu za pomocą siły kinetycznej
zadanie wykonamy autobusem typu MEGA o napędzie na gaz ziemny (CNG lub LNG) wyposażony w układ rekuperacji wspomagający zasilanie urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamontowanych w pojeździe oraz wspomagający jazdę pojazdu za pomocą siły kinetycznej
za każdy autobus MIDI o napędzie elektrycznym
7
7
7
za każdy autobus MAXI o napędzie elektrycznym
11
11
za każdy autobus MEGA o napędzie elektrycznym
5
5
Liczba punktów
34,5
34,5
10,5
Kryterium III Data wprowadzenia do ruchu
wprowadzimy do ruchu wszystkie autobusy spełniające wymagania opisane w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SWZ do realizacji zadania od dnia 11.07.2022 r.
Nie
Tak
Nie
wprowadzimy do ruchu nie mniej niż 10 autobusów spełniających wymagania opisane w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SWZ do realizacji zadania od dnia 1.04.2022 r.
Nie
Nie
Nie
wprowadzimy do ruchu wszystkie autobusy spełniające wymagania opisane w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SWZ zaoferowane do realizacji zadania od dnia 1.04.2022 r.
Tak
Nie
Tak
Liczba punktów
2,5
2,5
Kryterium IV Pojazdy rezerwowe
Więcej niż jeden autobus rezerwowy o napędzie gazowym lub elektrycznym
Tak
Tak
Tak
Liczba punktów
3
3
3
Sumaryczna liczba punktów*
100
80,5
72

*Punkty nie są przeliczone przez ZTZ, w związku z tym mogą wystąpić błędy.

Komisja przetargowa prawdopodobnie wybierze Kłosoka. 

Jak podaje portal Transinfo.pl Mobilis podobno planował zakupić autobusy holenderskiego Ebusco. W przypadku Kłosoka podejrzewam Mana, a Transgóra Mercedesa. Oferty w rybnickim eko-przetargu

Przydatne linki:

Dodaj komentarz