Czerwionka wypowiedziała umowę ZTM! Zmiany na liniach 194 i 195.

Czerwionka wypowiedziała umowę ZTM

Czerwionka wypowiedziała umowę ZTM. Wczoraj oficjalnie dowiedzieliśmy się o wypowiedzeniu umowy ZTM-owi na świadczenie usług transportowych w postaci linii 194 i 195 na terenie Czerwionki-Leszczyn. Gmina poprosiła MZK Jastrzębie o utworzenie oferty zastępczej na tych trasach. Planowane zmiany spowodowały ogromne poruszenie wśród mieszkańców.

Pani Alina Kucharzewska zapytała ZTM o stanowisko:

Skrócenie linii ZTM nr 194 oraz zawieszenie funkcjonowania linii 195, jest wynikiem decyzji MZK Jastrzębie-Zdrój, które poinformowało nas o tym, że ze względu na niemożliwą do zaakceptowania przez gminę Czerwionka-Leszczyny wysokość wyliczonej składki na funkcjonowanie tych linii, chcą zmienić zawarte z nami porozumienie w tej sprawie. Od stycznia 2022 r. porozumienie miałoby obejmować jedynie linię 69, zapewniającą połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Żor. Dla dotychczasowych pasażerów przemieszczających się pomiędzy Czerwionką-Leszczynami i Knurowem, MZK Jastrzębie zamierza zorganizować swoje linie.
Jako Metropolia GZM i Zarząd Transportu Metropolitalnego dostrzegamy wagę tego problemu, dlatego podejmujemy rozmowy z MZK Jastrzębie-Zdrój, aby wypracować kompromisowe rozwiązanie, jednak należy pamiętać, że decyzję o organizacji komunikacji na terenie danej gminy, w tym przypadku Czerwionki-Leszczyny, podejmuje dana gmina.
Niestety na tę chwilę decyzja o uruchomieniu nowych linii skutkować będzie tym, że w tych autobusach obowiązywać będą inne bilety (należące do MZK JZ) niż dotychczasowe ZTM. Do tej pory nie rozpoczęto z nami rozmów ws. ewentualnej integracji biletowej, gdyby nowe linie zostały uruchomione, a dotychczasowe – zawieszone.
Odnośnie szczegółów związanych z tak podjętą decyzją, proszę o kontakt w tej sprawie z MZK Jastrzębie-Zdrój oraz z gminą Czerwionka-Leszczyny.
Wyjaśniając skąd taka zmiana:
Na trasach linii 194 i 195 Knurów to graniczna gmina po stronie GZM. Kursowanie autobusów, tramwajów i trolejbusów na obszarze Metropolii finansowane jest z tzw. składki zmiennej, która wpłacana jest przez daną gminą. Najprościej mówiąc: każda gmina płaci za linie (również przejeżdżające przez daną gminę), które kursują na jej terenie (wyjątkiem są linie metropolitalne, finansowane z budżetu GZM). Wysokość składki uchwalana jest co roku.
Czerwiona-Leszczyny nie należy do Metropolii, niemniej ze względu na istniejące powiązania z obszarem GZM – w tym przypadku – z Knurowem i Gliwicami, zostało zawarte porozumienie o organizacji komunikacji miejskiej właśnie na tych dwóch liniach. Takich porozumień mamy – razem z Czerwionką-Leszczyny 16 i są to porozumienia z gminami, które nie są członkami GZM, ale chcą, aby nasze linie kurowały na ich terenie.
Mówiąc najprościej: do tej pory Knurów płacił składkę za wozokilometry, które linie 194 i 195 wykonują na jego terenie, a Czerwionka-Leszczyny – za liczbę kilometrów pokonywanych na terenie tej gminy. Oszacowany koszt tej obsługi w 2022 roku dla trzech linii – 69, 194 i 195 – miałby wynieść ponad 2 mln zł (w 2021 roku wynosił ponad 1,8 mln zł) i ta propozycja jest dla gminy nie do zaakceptowania, stąd MZK poinformował nas, iż chcą zmienić zawarte porozumienie i wypowiedź obsługę linii 194 i 195 na ternie gminy Czerwionka – Leszczyny, czego konsekwencją jest zaprzestanie obsługi linii 195 przez ZTM Katowice oraz skrócenie trasy linii 194 do centrum przesiadkowego Knurów – Szczygłowice.
PS. Wzrost składki zmiennej organizacji transportu publicznego dotyczy wszystkich gmin GZM. Podczas ostatniej sesji Zgromadzenia (9.11.2021) została przyjęta jej wysokość – w 2022 roku wyniesie 586,4 mln zł i będzie o ok. 8 proc. wyższa niż w mijającym roku. Na jej wysokość ma wpływ m.in. waloryzacja umów z operatorami, którzy obsługują poszczególne linie komunikacji miejskiej na zlecenie ZTM. Z kolei na tę waloryzację umów, mają wpływ czynniki dynamiczne, które powiązane są z wysokością inflacji, cenami paliw oraz energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej. W 2022 roku średni koszt obsługi 1 kilometra, przejeżdżanego przez autobusy, wzrośnie o ok. 11 proc. (w 2021 roku średni koszt 1 kilometra wynosił ok. 6,06 zł, natomiast w 2022 roku wzrośnie do prawie 6,72 zł).

Skutki dla mieszkańców

Planowane zmiany niosą negatywne skutki dla mieszkańców.  Aby przejechać całą trasę z Gliwic do Leszczyn trzeba będzie teraz zakupić dwa bilety, zamiast jednego. Urząd gminy zapowiada, że oprócz linii 301-308 powstanie jeszcze linia 300. Połączenia z Leszczyn i Czerwionki mają być skomunikowane ze 194. Czas oczekiwania na przesiadkę ma być mniejszy niż 10 minut. Pozostaje pytanie co w przypadku, gdy pojazd MZK będzie miał spóźnienie. Nikt nie mówi o tym, że autobus do Gliwic będzie czekać. 

Reakcje pasażerów 194

Czytając dziesiątki komentarzy w internecie nie spotkałem się nawet z jednym pozytywnym komentarzem. Dla każdego pasażera, takie zmiany są problematyczne. W komentarzach na grupie „Sprawy gminy Czerwionka-Leszczyny” na Facebooku czytamy:

Takich komentarzy są setki. 

Kolej na Knurów

Również ta organizacja zainteresował się problemem:

Stowarzyszenie zwraca uwagę na wiele problemów związanych z reformą.  Organizacja nie pozostaje bierna, proponuje rozwiązanie tej kwestii, tak, aby pasażerowie ucierpieli w miarę jak najmniej. 

Wniosek radnego

Sytuacją zainteresował się również radny Adam Karaszewski, który złożył już wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie w trybie pilnym wspólnego posiedzenia połączonych komisji, w celu omówienia konsekwencji proponowanych zmian dla mieszkańców Gminy Czerwionki-Leszczyn. Czerwionka wypowiedziała umowę ZTM

Przydatne linki:

Dodaj komentarz