PKS Racibórz

Historia i informacje

Obecnie PKS Racibórz jako główny przewoźnik w powiecie raciborskim obsługuje komunikacyjnie tereny wszystkich gmin w okolicy Raciborza. Ponadto prowadzona jest komunikacja regularna z sąsiednimi miastami. Sieć tras obejmuje 88 linii komunikacji zwykłej o 420 kursach obsługiwanych w dni powszednie oraz linie komunikacji dalekobieżnej do Cieszyna, Wisły, Katowic i Zakopanego. W soboty, niedziele i dni świąteczne autobusy wykonują średnio około 75 kursów. Przeważająca długość linii w komunikacji prowadzonej przez Spółkę nie przekracza 30 km. Kursy tej komunikacji zaspokajają potrzeby regularnych, codziennych dojazdów do pracy i szkół w powiecie raciborskim i ościennych. Pasażerami są także klienci urzędów i sklepów w Raciborzu. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dworca autobusowego - z którego rozpoczyna bieg większość linii RJA. Autobusy zatrzymują się na 220 przystankach rozmieszczonych na obszarze gmin powiatu raciborskiego obsługiwanego przez Spółkę i objętego rozkładem jazdy oraz na przystankach i dworcach sąsiednich przewoźników. PKS Racibórz Sp. z o.o. aktualizując istniejący rozkład jazdy autobusów komunikacji regularnej kładzie szczególny nacisk na zapewnienie dojazdu do placówek oświatowych i powrotu do domu dzieciom i młodzieży szkolnej powiatu raciborskiego i ościennych, a także osobom dojeżdżającym do pracy na terenie Raciborza i okolicznych miast. W rozkładzie jazdy obsługiwanym przez PKS Racibórz Sp. z o.o. istnieją dwa szczyty przewozowe: pierwszy od godz. 6:00 do godz. 8:00 - jest to dowóz uczniów do szkół na godz. 8:00 drugi szczyt popołudniowy od godz. 12:00 do godz. 16:00 - powrót uczniów do domu po zakończonych zajęciach. Wzmożona częstotliwość kursowania autobusów Spółki w wymienionych godzinach zapewnia całkowitą realizację potrzeb przewozowych. W tym czasie autobusy dojeżdżają do prawie wszystkich miejscowości powiatu raciborskiego. Poza szczytami przewozowymi komunikacja autobusowa prowadzona jest w nieco ograniczonym cyklu kursowania (z przyczyn ekonomicznych - małe wypełnienie autobusów), ale przy tak dobranym rozłożeniu czasowym, aby zapewnić komunikację autobusową wszystkim pasażerom korzystającym z komunikacji PKS między szczytami przewozowymi.

Lokalizacja

Źródło: Wikipedia