PKS Pszczyna sp. z o. o.

Historia i informacje

Przedsiębiorstwo PKS w Pszczynie rozpoczęło działalność w roku 1957 - jako Placówka Terenowa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Katowicach podległa pod Oddział Towarowo-Osobowy PKS w Katowicach. Od stycznia 1967 do 31.12.1971 placówka terenowa w Pszczynie podlegała pod Oddział w Bielsku-Białej. Od 01.01.1972 Placówka Terenowa PKS Pszczyna została przemianowana na Oddział Osobowo-Towarowo- Spedycyjny, a następnie Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 07.06.1990 r. powołano Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Pszczynie, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 01.07.1990 na bazie majątku Oddziału Towarowo-Osobowego w Pszczynie. W wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Pszczynie z dniem 17 grudnia 1999r wpisano do rejestru handlowego Spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie, której jedynym udziałowcem był Skarb Państwa. W 2009 PKS w Pszczynie został sprywatyzowany.

Lokalizacja

Źródło: Wikipedia