Międzygminna Komunikacja Autobusowa sp. z o.o.

Historia i informacje

Komunikacja miejska w mieście Jastrzębie-Zdrój zainicjowana została w 1976 roku utworzeniem Zakładu nr 9, będącego częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. W 1993 roku Zakład przekształcony został w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem stał się Międzygminny Związek Komunikacyjny (MZK) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Utworzona w ten sposób spółka PKM prowadziła swoją działalność nieprzerwanie, realizując zadania przewozowe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych. Prowadziła też obsługę komunikacyjną miast powiatu wodzisławskiego, Żor, Czerwionki – Leszczyn oraz gmin sąsiadujących. Decyzją Zgromadzenia Wspólników w 2020 roku, w wyniku reorganizacji spółki PKM rozpoczął się proces podziału i utworzenia nowego podmiotu pod nazwą Międzygminna Komunikacja Autobusowa (MKA) Spółka z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Celem powołania nowej spółki jest realizacja, zgodnie z ideą podziału, zadań z zakresu miejskiego transportu zbiorowego, jako operator wewnętrzny MZK.

Lokalizacja